Shopping Cart

Total:    $0 Checkout

Zoom Percent Icon

Zoom Percent Icon, PNG/ICO, 128x128
Add to Cart
Icon ID: 8629
Sizes: 16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 128x128, 256x256
Formats: PNG/ICO
Style: Vista/Seven Style
Price: $5
Icon Set: Vista Style Base Software Icons Set Icon Set Details
Tags: zoom-percent, zoom, magnifier, percent, toolbar, software, vista
Zoom Percent Icon, PNG/ICO, 256x256 Zoom Percent Icon, PNG/ICO, 128x128 Zoom Percent Icon, PNG/ICO, 64x64 Zoom Percent Icon, PNG/ICO, 48x48 Zoom Percent Icon, PNG/ICO, 32x32 Zoom Percent Icon, PNG/ICO, 24x24 Zoom Percent Icon, PNG/ICO, 16x16
Variations: 256x256 128x128 64x64 48x48 32x32 24x24 16x16

Similar Icons:
Magnifier Left Icon
Magnifier Right Icon
Magnifier Icon
Zoom In Icon
Zoom Out Icon
Zoom Reset Icon
Percent 3D Black Icon
Percent 3D Blue Icon
Percent 3D Green Icon
Percent 3D Grey Icon
Percent 3D Red Icon
Percent 3D Yellow Icon
Percent Black Icon
Percent Blue Icon
Percent Green Icon
Percent Grey Icon
Percent Red Icon
Percent Yellow Icon
Print Preview Icon
Folder Search Icon
Globe Search Icon
CD Box CD Icon
CD Box CD Case Icon
CD Case 1 Icon
DVD Box Icon
DVD Box DVD Icon
CD Case 2 Icon
CD Icon
Database Icon
Bell Gold Icon
Bell Grey Icon
Binoculars Icon
Calendar Icon
Delete Grey Icon
Delete Red Icon
Door Closed Icon
File Icon
File Document Icon
Flashlight Icon
Graph Columns 4 Icon
Graph Columns 5 Icon
Graph Line 1 Icon
Graph Pie 2 Icon
Graph Pie 3 Icon
Hammer Icon
Hand Hold Icon
Hand Take Icon
Home Icon