Shopping Cart

Total:    $0 Checkout

Cafe Plain Orange Icon

Cafe Plain Orange Icon, PNG/ICO, 128x128
Add to Cart
Icon ID: 4653
Sizes: 16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 128x128, 256x256
Formats: PNG/ICO
Style: Vista/Seven Style
Price: $5
Icon Set: Vista Style Points of Interest Icon Set Icon Set Details
Tags: cafe, POI, GPS, orange, plain, vista
Cafe Plain Orange Icon, PNG/ICO, 256x256 Cafe Plain Orange Icon, PNG/ICO, 128x128 Cafe Plain Orange Icon, PNG/ICO, 64x64 Cafe Plain Orange Icon, PNG/ICO, 48x48 Cafe Plain Orange Icon, PNG/ICO, 32x32 Cafe Plain Orange Icon, PNG/ICO, 24x24 Cafe Plain Orange Icon, PNG/ICO, 16x16
Variations: 256x256 128x128 64x64 48x48 32x32 24x24 16x16

Similar Icons:
Cafe Circle Orange Icon
Cafe Plain Blue Icon
Cafe Plain Green Icon
Cafe Plain Red Icon
Cafe Circle Blue Icon
Cafe Circle Green Icon
Cafe Circle Red Icon
Fruit Mandarin Orange Icon
Fruit Orange Icon
Layer People Icon
Layer Points Icon
Juice Orange Juice Icon
Administration Plain Orange Icon
Airport Plain Orange Icon
AlpineSkiing Plain Orange Icon
Ambulance Plain Orange Icon
Amphitheater Plain Orange Icon
Approved Plain Orange Icon
Archery Plain Orange Icon
ATM Keypad Plain Orange Icon
ATM Money In Hand Plain Orange Icon
ATM Money Out Plain Orange Icon
Attraction Plain Orange Icon
Baby Carriage Plain Orange Icon
Baggage Cart Plain Orange Icon
Baggage Storage Plain Orange Icon
Baggage Plain Orange Icon
Bank Plain Orange Icon
Bar Champagne Plain Orange Icon
Bar Martini Plain Orange Icon
Bar Wine Plain Orange Icon
Baseball Plain Orange Icon
Beach Plain Orange Icon
Bear Plain Orange Icon
Bicycle Plain Orange Icon
Board Plain Orange Icon
Boat Ramp Plain Orange Icon
Border Crossing Plain Orange Icon
Bowling Plain Orange Icon
Bus Station Plain Orange Icon
Cable Car Plain Orange Icon
Calendar Plain Orange Icon
Camera Plain Orange Icon
Campfire Plain Orange Icon
Camping Hut Plain Orange Icon
Camping Lean-to Plain Orange Icon
Camping Shelter Plain Orange Icon
Camping Tent Plain Orange Icon