Shopping Cart

Total:    $0 Checkout

Star Circle Orange Icon

Star Circle Orange Icon, PNG/ICO, 128x128
Add to Cart
Icon ID: 4385
Sizes: 16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 128x128, 256x256
Formats: PNG/ICO
Style: Vista/Seven Style
Price: $5
Icon Set: Vista Style Points of Interest Icon Set Icon Set Details
Tags: star, new, POI, GPS, orange, circle, vista
Star Circle Orange Icon, PNG/ICO, 256x256 Star Circle Orange Icon, PNG/ICO, 128x128 Star Circle Orange Icon, PNG/ICO, 64x64 Star Circle Orange Icon, PNG/ICO, 48x48 Star Circle Orange Icon, PNG/ICO, 32x32 Star Circle Orange Icon, PNG/ICO, 24x24 Star Circle Orange Icon, PNG/ICO, 16x16
Variations: 256x256 128x128 64x64 48x48 32x32 24x24 16x16

Similar Icons:
Favorites Icon
Star Circle Blue Icon
Star Circle Green Icon
Star Circle Red Icon
New 1 Icon
New 2 Icon
Star Plain Orange Icon
Star Plain Blue Icon
Star Plain Green Icon
Star Plain Red Icon
Fruit Star Anise Icon
Folder Favorites Icon
Award Star Icon
Circle Orange Icon
Fruit Mandarin Orange Icon
Fruit Orange Icon
Circle Blue Icon
Circle Green Icon
Circle Grey Icon
Circle Red Icon
Circle Yellow Icon
Tool Ellipse Icon
Group2 Mother Newborn Icon
Group3 Parents Newborn Icon
Plus Orange Icon
Moon Phase New Icon
Moon Phase New Earth Icon
Layer People Icon
Area Circle Icon
Layer Points Icon
Juice Orange Juice Icon
Administration Circle Orange Icon
Airport Circle Orange Icon
AlpineSkiing Circle Orange Icon
Ambulance Circle Orange Icon
Amphitheater Circle Orange Icon
Approved Circle Orange Icon
Archery Circle Orange Icon
ATM Keypad Circle Orange Icon
ATM Money In Hand Circle Orange Icon
ATM Money Out Circle Orange Icon
Attraction Circle Orange Icon
Baby Carriage Circle Orange Icon
Baggage Cart Circle Orange Icon
Baggage Storage Circle Orange Icon
Baggage Circle Orange Icon
Bank Circle Orange Icon
Bar Champagne Circle Orange Icon